Szegő Károly

 


Szegő Károly

Munkakör

tudományos tanácsadó

Szakmai adatok

Alkalmazások: 
 • Magyar Tudományos Akadémia, 2002.09.15- 2010.06.30, főosztályvezető
 • MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet (RMKI), ill. jogelődei (1966-tól)
  Az RMKI igazgatója annak megalakulásától, 1975-től 2002. 09. 15-ig; azután  tudományos tanácsadó.
Tanulmányok: 
 • ELTE TTK fizikusi diploma (1966)
 • fiz. tud. kandidátusa (elméleti részecskefizika) (1972)
 • fiz. tud. doktora (űrfizika, 1987)
Kutatói érdeklődés: 
 
Pályámat elméleti részecskefizikusként kezdtem, csoportelméleti módszerek alkalmazásával foglalkoztam. Érdeklődésem az 1980-as évek elején fordult az űrfizika felé. Az üstökösök vizsgálatával foglalkoztam, optikai eszközökkel vizsgáltuk a felszínt és a felszíni folyamatokat; töltött részecske analizátorok méréseire alapozva a napszél és az üstökösök kölcsönhatását vizsgáltuk.
 
Társ-vezetője voltam a Halley-üstökös megismerésére nemzetközi részvétellel indított szovjet VEGA űrmisszió (1986) irányító testületének, társ-vezető-kutatója voltam a televíziós kísérletnek, társkutató voltam e misszió két töltött-részecske mérésében. E kutatás során az emberiség történetében először készítettek képet egy üstökös magjáról, meghatároztuk a mag méretét, forgását, modelleztük felszíni aktivitását. Az üstökös lökéshulláma előtti térrészben új részecske gyorsítási mechanizmust fedeztünk fel. Az 1980-87 közötti időszakban született tudományos közleményeim közül 4 bekerült a "Naprendszer kutatása" témakörben világszerte legmagasabb idézettséggel rendelkező 7 publikáció közé.
 
A NASA amerikai űrügynökség Pioneer-Venus Orbiter missziójában vendégkutató voltam. Társkutatóként részt vettem a Mars kutatására 1988-ban indított Fobosz-2 misszió plazmafizikai kísérleteiben. Jelentős eredményeink voltak a nem-mágneses bolygók nappali oldalán lejátszódó fizikai folyamatok modellezésében. Kimutattuk, hogy a lökéshullám utáni napszél és az ionoszféra kölcsönhatása az ionoszférikus ionok gyorsításához és hullámgerjesztéshez vezet. A Vénusz bolygóra kidolgozott modellt sikeresen alkalmaztuk a Mars és később a Titán esetére is. A Vénusz kutatását jelenleg a Venus Express misszió ASPERA-4 kísérletében társkutatóként folytatom, elsősorban a Vénusz csóvájában megfigyelhető folyamatok vizsgálatával.
 
Jelenleg társkutatója vagyok NASA által a Szaturnusz bolygó tanulmányozására indított Cassini misszió plazmafizikai kísérleteiben, a vizsgálatok középpontjában most a Titán körüli igen változó plazmatérség tulajdonságainak feltárására, a Titán és többi nem mágneses bolygó indukált magnetoszférája közötti hasonló és eltérő fizikai folyamatok feltérképezése, okainak megértése áll.
 
Társkutató vagyok az ESA (Rosetta) missziójának plazmafizikai kísérletében. E misszió 2014-ben ér a 67P/Churyumov-Gerasimenko üstököshöz, majd hosszú ideig együtt repülve fogja tanulmányozni az üstököst és környezetét. Szintén társkutató vagyok a BepiColombo nevű ESA misszió SERENA plazma-kísérletében, amely a Merkúr bolygót fogja tanulmányozni. A misszió startja 2013-ban lesz, a bolygó tanulmányozása 2019-ben kezdődik.

 

Tagságok: 
 • Az Űrkutatási Tudományos Tanács tagja,
 • A Magyar Űrkutatási Tanács tagja,
 • 1990-98 között tagja volt az ICSU űrkutatási bizottsága felső vezetésének (COSPAR Bureau),
 • 1996-2002 között tagja volt a berni International Space Science Institute tudományos tanácsadó testületének,
 • 1998-2007 között tagja volt az International Academy of Astronautics Board of Trustees testületének,
 • 2000-2002 között az ESA Rosetta missziója keretében a leszálló egység építését koordináló Steering Committee elnöke volt,
 • Több űrprogramot koordináló testület (Steering Committee) tagja, ill. tagja volt.
 • 2005-2007: magyar képviselő a European Strategy Forum on Research Infrastructures testületben

 

Legfontosabb publikációk: 
Díjak és elismerések: 
 • KFKI Intézeti Díj (1972),
 • NASA oklevél (1982),
 • Állami Díj (1986),
 • Megbecsülés jele érdemrend (Szovjetunió, 1986),
 • Magyar Asztronautikai Társaság Fonó Albert-díj (1989),
 • NASA és ESA „group achievements awards” több alkalommal,
 • MTESZ Díj (1991),
 • Bay Zoltán díj (2007),
 • MTA Pro Scientia Hungarica Érem (2008).
Oktatás: 
 • 1989 -2000 között vezette az ELTE TTK fizikus tanszék-csoport RMKI-ba kihelyezett laboratóriumát,
 • űrfizika tematikájú tárgyakat oktat az ELTÉ-n,
 • 1997, Habilitáció, ELTE
 • 1998-től egyetemi magántanár

Személyes adatok

Születési, családi infók: 

Bp., 1943.08.17, nős, feleség neve: dr. Vajda Ágota

Nyelvek: 

angol felső, orosz közép

Csoportok: