A Naprendszer fizikája

Prof. Szegő Károly et al.

Wigner logo

Helyszín: MTA Wigner FK Űrfizikai és Űrtechnikai Osztály, 2-es épület 119-es szoba, KFKI Telephely - 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

2016. október 4. (kedd) 13:00-17:15

Bevezetés [ppt]
Miről szól a naprendszer kutatás? Legújabb eredmények.
Szegő Károly
Plazmafizikai alapfogalmak [pdf]
Plazma fogalma, jellemzői. Plazmaparaméterek (frekvencia, Debye-hossz). Plazma mozgása E és B térben, driftek, adiabatikus invariánsok, veszteségi kúp.
Dósa Melinda
Plazma leírási módszerek, plazmahullámok [pdf]
Kinetikus leírás, kétfolyadék-modell, MHD. Befagyási tétel. Elemi plazmarezgések, hullámok.
Dósa Melinda

2016. október 15. (szombat) 9:00-16:00

Nap, belső helioszféra [ppt]
A Nap aktivitási ciklusai, a napszél eredete, paraméterei, a Nap mágneses tere. Az interplanetáris mágneses tér (Parker-spirál, balerina-szoknya), Ulysses mérések.
Erdős Géza
Kozmikus sugárzás és külső helioszféra [ppt]
A kozmikus sugárzás felfedezése, részecskefizikai jelentősége, mágneses terek távérzékelése a magnetoszférában, a helioszférában és a Tejútrendszerben. A Voyager-küldetés: a külső helioszféra és a csillagközi térrel való határtartomány in situ, folyamatban lévő vizsgálata.
Király Péter
Napszél [pptx]
Struktúrák a napszélben (CIR) és a napaktivitás jelenségei (CME, ICME, magnetic cloud). Műholdas megfigyelések (STEREO, SOHO, ACE, WIND), plazmaműszerek, a napszél-paraméterek mérése.
Opitz Andrea
Nap-Föld kölcsönhatások, a bolygók plazmakörnyezete [pptx]
Űridőjárás fogalma, sugárzási hatások (elektromágneses és korpuszkuláris) az űrhajósokra, műholdakra és a Földre. Bolygók mágneses tere (L héj fogalma) és ionoszférája. Geomágneses vihar fogalma, lefutása, indexek. CME és CIR által okozott viharok. Missziók: Cluster és SOHO.
Kecskeméty Károly

2016. november 15. (kedd) 14:00-17:15

Nem mágneses bolygók [ppt] új!!!
A Vénusz és a Mars plazmakörnyezete, ionoszférájuk szerkezete. Napszéllel való kölcsönhatások, indukált mágneses tér. Pick-up ionok, anyagvesztés. A Venus Express és Mars Express missziók.
Szegő Károly
Üstököskutatás [pptx]
Az üstökös szerkezete, plazmakörnyezetének változása az aktivitás függvényében. Indukált mágneses tér. A Vega és a Rosetta missziók.
Németh Zoltán
Mágneses bolygók [pptx]
A Jupiter és a Szaturnusz mágnesessége, dedikált missziók (Cassini-Huygens és JUICE).
Németh Zoltán

2016. december 7. (szerda)
 • 16:00-18:00 ELTE TTK Északi Tömb 6.100 terem
 • 18:00-20:00 ELTE TTK Északi Tömb 6.101 terem

 • 2016. december 8. (csütörtök)
 • 14:00-16:00 ELTE TTK Északi Tömb -1.62 terem
 • 18:00-20:00 ELTE TTK Északi Tömb 6.100 terem
 • Szoláris MHD
  MHD egyenletek, MHD korlátai, befagyási tétel, plasma béta, MHD alapjai példákkal. MHD hullámok matematikai leírása, MHD hullámok homogén mágneses plazmában, MHD felületi hullámok, MHD hullámok mágneses rétegben és fluxuscsövekben, magneto-nehézségi hullámok. Szoláris magneto-szeizmológia, hullámok és oszcillációk megfigyelése a Napon.
  Erdélyi Róbert


  Ajánlott irodalom:
 • Abonyi Iván: A negyedik halmazállapot (Gondolat, Bp 1971)
 • Cserepes-Petrovay: Kozmikus fizika (Egyetemi jegyzet, Bp 2001) [pdf]
 • Baumjohann-Treumann: Basic Space Plasma Physics (Imperial College Press, London, 2012)
 • Kivelson-Russel: Introduction to Space Physics (Cambridge University Press, USA, 1995)
 • Parks: Physics Of Space Plasmas: An Introduction [amazon] • Utolsó frissítés: Opitz Andrea 2016. november 24.