A Naprendszer fizikája

Prof. Szegő Károly et al.

Wigner logo

Helyszínek:
 • Wigner = MTA Wigner FK Űrfizikai és Űrtechnikai Osztály, 2-es épület 117-es szoba, KFKI Telephely - 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
 • ELTE = ELTE TTK Északi épület Csillagászati Tanszék könyvtára (6. emelet)
 • .

  2017. október 2. (hétfő) 10:30-15:00 @ Wigner

  Bevezetés [ppt]
  Miről szól a Naprendszer kutatás? Legújabb eredmények. Új irányok a Naprendszer kutatásában.
  Szegő Károly
  Plazmafizikai alapfogalmak [pdf]
  Plazma fogalma, jellemzői. Plazmaparaméterek (frekvencia, Debye-hossz). Plazma mozgása E és B térben, driftek, adiabatikus invariánsok, veszteségi kúp.
  Dósa Melinda
  Plazma leírási módszerek, plazmahullámok [pdf]
  Kinetikus leírás, kétfolyadék-modell, MHD. Befagyási tétel. Elemi plazmarezgések, hullámok.
  Dósa Melinda

  2017. október 20. (péntek) 13:00-17:30 @ ELTE

  Nap és belső helioszféra [ppt]
  A Nap aktivitási ciklusai, a napszél eredete, paraméterei, a Nap mágneses tere. Az interplanetáris mágneses tér (Parker-spirál, balerina-szoknya), Ulysses mérések.
  Erdős Géza
  Kozmikus sugárzás és külső helioszféra [pdf]
  A kozmikus sugárzás felfedezése, részecskefizikai jelentősége, mágneses terek távérzékelése a magnetoszférában, a helioszférában és a Tejútrendszerben. A Voyager-küldetés: a külső helioszféra és a csillagközi térrel való határtartomány in situ, folyamatban lévő vizsgálata.
  Király Péter

  2017. november 6. (hétfő) 10:00-16:00 @ Wigner

  Napszél [pptx]
  Struktúrák a napszélben (CIR) és a napaktivitás jelenségei (CME, ICME, magnetic cloud). Űrszondás megfigyelések (STEREO, SOHO, ACE, WIND), plazmaműszerek, a napszél-paraméterek mérése.
  Opitz Andrea
  Nap-Föld kölcsönhatások, a bolygók plazmakörnyezete [pptx]
  Űridőjárás fogalma, sugárzási hatások (elektromágneses és korpuszkuláris) az űrhajósokra, műholdakra és a Földre. Bolygók mágneses tere (L héj fogalma) és ionoszférája. Geomágneses vihar fogalma, lefutása, indexek. CME és CIR által okozott viharok. Missziók: Cluster és SOHO.
  Kecskeméty Károly
  Szakadási felületek [doc]
  Szakadási felületek és hullámok a napszélben.
  Szegő Károly

  2017. november 13. (hétfő) 10:00-16:00 @ Wigner

  Nem mágneses bolygók [ppt] - még újabb!!!
  A Vénusz és a Mars plazmakörnyezete, ionoszférájuk szerkezete. Napszéllel való kölcsönhatások, indukált mágneses tér. Pick-up ionok, anyagvesztés. A Venus Express és Mars Express missziók.
  Szegő Károly
  Üstököskutatás [pptx]
  Az üstökös szerkezete, plazmakörnyezetének változása az aktivitás függvényében. Indukált mágneses tér. A Vega és a Rosetta missziók.
  Németh Zoltán
  Mágneses bolygók [pptx]
  A Jupiter és a Szaturnusz mágnesessége, dedikált missziók (Cassini-Huygens és JUICE).
  Németh Zoltán


  Írásbeli vizsga: 2017. december 4. (hétfő) 13:00-14:30 @ Wigner 2/117

  10 kérdés / 90 perc
  KFKI Telephely (Csillebérc), MTA Wigner FK, 2-es épület 117-es tárgyaló
  Jelentkezni kötelező, mert a KFKI Telephelyen előre le kell adni a nevet és csak személyi igazolvánnyal lehet belépni: opitz.andrea(kukac)wigner.mta.hu


  Ajánlott irodalom:
 • Abonyi Iván: A negyedik halmazállapot (Gondolat, Bp 1971)
 • Cserepes-Petrovay: Kozmikus fizika (Egyetemi jegyzet, Bp 2001) [pdf]
 • Baumjohann-Treumann: Basic Space Plasma Physics (Imperial College Press, London, 2012)
 • Kivelson-Russel: Introduction to Space Physics (Cambridge University Press, USA, 1995)
 • Parks: Physics Of Space Plasmas: An Introduction [amazon] • Utolsó frissítés: Opitz Andrea 2017. december 4.