Elöadó: Lévai Péter , KFKI RMKI Elméleti Föosztály

E-mail: PLEVAI@RMKI.KFKI.HU --- Telefon: 392-2731

Speciál Kollégium / Ph.D. Kurzus

AZ ERÖSEN KÖLCSÖNHATÓ ANYAG FÁZISSZERKEZETE

fizikus IV., V. éves és PhD. hallgatók részére

A félév során áttekintjük az erös kölcsönhatás által dominált maganyag, hadronanyag, kvarkanyag térelméleti és fenomenológikus leírását. Bemutatásra kerülnek az alacsony energiás effektiv Lagrange függvények, valamint a nagy energiákon használt QCD és effektiv-QCD Lagrange függvények. Az ezekböl levezethetö megoldásokat tekintjük az anyag új "fázisainak".

Tematikai vázlat:

Az elöadások középfokú jártasságot tételeznek fel a részecskefizika és a statisztikus fizika területén.

A kurzus idöpont-megbeszélését az ELTE TTK Lágymányosi épületében

az Elméleti Fiz. Tsz. szemináriumi szobájában (1.125), tartjuk.

Érdeklödni lehet a fenti e-mail cimen.