A Naprendszer fizikája
Egyetemi előadás

Dr. Németh Zoltán et al.

Wigner logo

Helyszín: MTA Wigner FK Űrfizikai és Űrtechnikai Osztály, 2-es épület 117-es szoba
KFKI Telephely - 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
Bevezetés [pptx]
Mirol szól a Naprendszer kutatása? Legújabb eredmények, új kutatási irányok.
Bebesi Zsófia
Plazmafizikai alapfogalmak [pptx]
Plazma fogalma, jellemzoi. Plazmaparaméterek (frekvencia, Debye-hossz). Plazma mozgása E és B térben, driftek, adiabatikus invariánsok, veszteségi kúp. Kinetikus leírás, kétfolyadék-modell, MHD. Befagyási tétel. Elemi plazmarezgések, hullámok.
Dósa Melinda
Nap és belso helioszféra [ppt]
A Nap aktivitási ciklusai, a napszél eredete, paraméterei, a Nap mágneses tere. Az interplanetáris mágneses tér (Parker-spirál, balerina-szoknya), Ulysses mérések. Struktúrák a napszélben (CIR) és a napaktivitás jelenségei (CME, ICME, magnetic cloud).
Erdos Géza
Töltött részecskék a Naprendszerben és külso helioszféra [pptx]
Struktúrák a napszélben (CIR) és tranziens jelenségek (flare, CME, ICME, magnetic cloud). Töltött részecskék gyorsulása. A kozmikus sugárzás felfedezése, energiaspektruma. A kozmikus sugárzás modulációja a helioszférában. Határfelületek a külso helioszférában, megfigyelések a Voyager szondákkal.
Erdos Géza
Napszél mérése és uridojárás (Nap-Föld kölcsönhatások) [pptx]
Urszondás megfigyelések (STEREO, SOHO, ACE, WIND), plazmamuszerek, a napszél-paraméterek mérése. Uridojárás fogalma, sugárzási hatások (elektromágneses és korpuszkuláris) az urhajósokra, muholdakra és a Földre.
Kecskeméty Károly
Mágneses bolygók [pptx]
A Jupiter és a Szaturnusz mágnesessége, dedikált missziók (Cassini-Huygens és JUICE).
Németh Zoltán
A bolygók plazmakörnyezete [pptx]
Bolygók belso szerkezete, mágneses tere, a magnetoszféra kölcsönhatása a napszéllel, CME és CIR által okozott viharok. Missziók: Cluster és SOHO.
Kecskeméty Károly
Nem mágneses bolygók [ppt]
A Vénusz és a Mars plazmakörnyezete, ionoszférájuk szerkezete. Napszéllel való kölcsönhatások, indukált mágneses tér. Pick-up ionok, anyagvesztés. A Venus Express és Mars Express missziók.
Németh Zoltán
Üstököskutatás [pptx]
Az üstökös szerkezete, plazmakörnyezetének változása az aktivitás függvényében. Indukált mágneses tér. A Vega és a Rosetta missziók.
Timár Anikó
Szakadási felületek [doc]
Szakadási felületek és hullámok a napszélben.
Szego Károly

Írásbeli vizsga: 2019. december ...?
10 kérdés / 90 perc

KFKI Telephely (Csillebérc), MTA Wigner FK, 2-es épület 117-es tárgyaló.
Jelentkezni kötelezo, mert a KFKI Telephelyen elore le kell adni a nevet és csak személyi igazolvánnyal lehet belépni:
nemeth.zoltan(kukac)wigner.mta.hu

Ajánlott irodalom:

Abonyi Iván: A negyedik halmazállapot (Gondolat, Bp 1971)
Cserepes-Petrovay: Kozmikus fizika (Egyetemi jegyzet, Bp 2001) [pdf]
Baumjohann-Treumann: Basic Space Plasma Physics (Imperial College Press, London, 2012)
Kivelson-Russel: Introduction to Space Physics (Cambridge University Press, USA, 1995)
Russel-Luhmann-Strangeway: Space Physics: An Introduction (Cambridge University Press, USA, 2016) -> http://spacephysics.ucla.edu
Parks: Physics of Space Plasmas: An Introduction [amazon]


     Utolsó frissítés: 2019.11.30.