Új eredmények egy Millenium Díjas kérdés kapcsán

 

2000. május 24-én a Clay Matematikai Intézet (Massachusetts) kihirdetett 7 problémát a matematikai fizika tárgykörében, amelyek megoldása meghatározó lehet a természettudományok XXI. századi fejlődése szempontjából. Mindegyik probléma megoldásáért 1-1 millió USD díj jár. A 7 Millenium Díj egyikét 2010-ben dr. Grigoriy Perelmannak (Szentpétervár) ítélték oda a Poincaré-sejtés megoldásáért. (Amint azt az újságok megírták, az orosz matematikus ezt a díjat se vette át, ahogy a 2006-ban neki ítélt Fields-érmet sem.)

Ugyancsak Millenium Díjas kérdés a Witten-sejtésként ismert térelméleti tétel, miszerint a Yang-Mills kvantum térelméletekben a nulla tömegű részecskéknek is lesz tömege, amely dinamikusan jön létre („mass gap”). Ezt a tételt a fizikusok kísérletileg igazolva látják és a rács-térelméleti számolások is alátámasztják, azonban a matematikailag precíz bizonyítás még hiányzik.

Gogokhia Vahtang és Barnaföldi Gergely Gábor, mindketten az MTA Wigner FK RMI Elméleti Osztály tudományos főmunkatársai, az elmúlt években a kvantum színdinamika (QCD) keretei között vizsgálták ezt problémát. Az eredményeiket összefoglaló könyv „The Mass Gap and its application” címmel most jelent meg a World Scientific kiadó gondozásában. A könyv az erős kölcsönhatás elméletének egy új tárgyalását mutatja be, amelynek keretein belül bizonyítható az A. Jaffe és E. Witten által javasolt „mass gap” (tömeghézag, QCD vákuumenergiából származó tömeghiány) létezése. A könyv olyan kérdések megválaszolását tűzte ki célul, amelyek elvezethetnek az erős kölcsönhatás alacsony energia tartományban érvényes ún. nem-perturbatív leírásához, továbbá az erősen kölcsönható anyag fázisainak, és állapotegyenletének megértéséhez. A könyv az elméleti leírást követően alkalmazásokon keresztül mutatja be az új leírásmód következményeit, melyekhez gyakorló feladatok és részletes szakirodalmi összefoglaló is kapcsolódik.

 

Szerzők:  Gogokhia Vakhtang,
                  Barnaföldi Gergely Gábor
Cím:        The Mass Gap and its Applications
Kiadó:      World Scientific, Singapore, 2013.
ISBN:       978-981-4440-70-7
Oldalak:  256