Elöadó: Lévai Péter , KFKI RMKI Elméleti Föosztály

E-mail: PLEVAI@RMKI.KFKI.HU -- Telefon: 392-2731

WEB: http://www.rmki.kfki.hu/~plevai

SPEC. KOLL. / PH.D. ISKOLA --- 2009 Ösz (2009 Fall)

AZ ERÖSEN KÖLCSÖNHATÓ ANYAG FÁZISSZERKEZETE

fizikus IV., V. éves és PhD. hallgatók részére

A félév során áttekintjük az erös kölcsönhatás által dominált maganyag, hadronanyag, kvarkanyag térelméleti és fenomenológikus leírását. Bemutatásra kerülnek az alacsony energiás effektiv Lagrange függvények, valamint a nagy energiákon használt QCD és effektiv-QCD Lagrange függvények. Az ezekböl levezethetö megoldásokat tekintjük az anyag új "fázisainak". Megismerkedünk a nehézion ütközésben létrejövö kvark-gluon plazma fázis tulajdonságaival. A kurzus végén összefoglalom a CERN SPS (Svájc), a BNL RHIC (USA) és az épülö CERN LHC (Svájc) gyorsitókban tanulmányozható fizikai jelenségeket a QGP szemszögéböl.

A részletes tematika megtalálható a http://www.rmki.kfki.hu/~plevai/speci09f.html oldalon.

A kurzuson elhangzó elöadások jártasságot tételeznek fel a részecskefizika és a térelmélet területén.

A kurzus idöpont-megbeszélését az ELTE TTK Lágymányosi épületében

az Elméleti Fiz. Tsz. szemináriumi szobájában (1.125), tartjuk.

Érdeklödni lehet a plevai@rmki.kfki.hu e-mail cimen.