Megjelent Biró Tamás Sándor "Is There a Temperature?" (Van-e hőmérséklet?) című könyve

Megjelent Biró Tamás Sándor, az MTA KFKI RMKI tudományos tanácsadója, a Nehézionfizikai Kutatócsoport vezetője "Is There a Temperature?" (Van-e hőmérséklet?) című könyve a Springer kiadó gondozásában.
A könyv alcíme, "konceptuális kihívások nagy energia, gyorsulás és
komplexitás esetén", utal a fő kérdésre: értjük-e és meg tudjuk-e magyarázni egy egységes keretben olyan különböző dolgok hőmérsékletét, mint a távoli sugárforrások, beleértve az eseményhorizontokat, illetve a nagyenergiájú gyorsítós kísérletekben
előállított kvarkanyag? Sőt, ugyanezzel a fogalommal, a pénzpiacok fluktuációinak különös viselkedését is?

A könyv áttekinti a hőmérséklet fogalmának fejlődését a kezdetektől,
át a klasszikus termodinamika és a statisztikus atomfizika evolúcióján, egészen a nagyenergiás fizika kortárs modelljeiig. A nagyenergiás magfizikus nézőpontjára alapozva ez a könyv átszeli a hagyományos egyetemi tantárgyak széles körét. Egy absztrakt és általános nem-extenzív termodinamika megalkotása felé mutató új fejlemények szintén megjelennek.  Gyakorló feladatok és megoldásaik segítik az olvasót az elméletek mögöttes részleteinek elmélyültebb megértésében.

A könyv a Fizika Alapvető Elméletei (Fundamental Theories of Physics)
sorozat 1014-ik kötete. Bővebb információ olvasható a
http://springer.com/978-1-4419-8040-3 linken angolul.

springer megrendelő