Az iskolateremtő Simonyi Károly professzor

Megjelent Az iskolateremtő Simonyi Károly professzor című könyv, amely méltó tisztelgés a Budapesti Műszaki Egyetem karizmatikus hatású, kiemelkedő életművet hátrahagyott tanára, Simonyi Károly szakmai munkássága és emberi nagysága előtt. Az iskolateremtő könyvsorozat harmadik kötettel bővült, a Ladó Lászlóra és Kindler Józsefre, a BME egyetemi tanáraira emlékező könyvek után. Wilhelm Röpke szavaival élve mindhárman nobilitas naturalis-ok (természetes nemesek) voltak. Példájuk igen fontos a megújulás előtt álló hazánknak.

 
 
Indíttatásuk, életútjuk és végzettségük különböző; a közös bennük az, hogy legfőbb feladatuknak a jövő generációinak nevelését tartották, elveiket nehéz helyzetükben sem adták fel, hittek az ország felemelkedésében. Mindenkor mindenkinek példát mutattak egész életútjukkal, amelyre jellemző a lemondásokkal teli, a közösségért végzett munka, a vitathatatlan jellemesség, a rendszerszemléletű gondolkodás, a makulátlan magánélet, a jogért és igazságért való bátor és rendíthetetlen kiállás.
 
 
A könyv szerkezete, felépítése az emlék-állítás szándékának megfelelően van tagolva. Az előszót Pálinkás József, az MTA rendes tagja, elnöke írta, aki a hetven emlékező írását meleg szavakkal ajánlja az olvasó figyelmébe. A barátok, a tisztelők, a munkatársak és a tanítványok történetei bemutatják Simonyi Károly professzor életét és munkásságát. 
(Erdősi Gyula, www.iskolateremto.hu)