A GINA nagyberendezés felavatása

Az elmúlt 6 év során a Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet szakembereinek kutató-fejlesztő munkája eredményeképpen a Budapest Neutron Központ (BNC) egy új berendezéssel, a GINA polarizált neutronreflektométerrel gyarapodott. A BNC a KFKI Telephelyen található reaktor köré szerveződött négy MTA-kutatóintézet (az AEKI, az RMKI, az SZFKI, és az IKI) konzorciuma.
 
 
 
 
A GINA létrejöttéhez jelentős mértékben hozzájárult az NKTH NAP-VENEUS projekt anyagi támogatása, a stuttgarti Max-Planck Institut für Metallforschung bőkezű adománya, valamint a dubnai EAI Frank Neutronfizikai Laboratóriummal való tudományos együttműködés. A GINA polarizált neutronreflektometriai mérőhely alkalmas arra, hogy a mágneses és nem mágneses nanoszerkezetekkel foglalkozó kutatások alapvető hazai és közép-európai bázisává váljék.
 
A GINA fejlesztése - bár még nem fejeződött be – olyan készültségi állapotra jutott, hogy alkalmassá vált mind hazai, mind külföldi intézetek projektjeinek elvégzésére. A GINA fejlesztői, kutatói 2011. június 10-én egy mini-szimpózium és berendezés-látogatás keretében mutatták be az idáig vezető utat, az új nemzetközi szintű kutatási infrastruktúra jellemzőit, alkalmazási területeit és a kezdeti eredményeket.