Szegő Károly (ed.): The Plasma Environment of Venus, Mars, and Titan

 

Az elmúlt években űrszondák végeztek helyszíni elemzéseket a Venus, a Mars és a Szaturnusz Titán holdja körül. Megvizsgálták a bolygók körül és a Titán körül kialakuló ionoszféra kölcsönhatását a környezetükben áramló plazmával. Az eredmények azt mutatják, hogy mindhárom esetben szinte azonos a kialakuló plazmakörnyezet nagyléptékű struktúrája, annak ellenére, hogy e testek nagysága is, sebessége is, és Naptól való távolsága is eltérő. A mérések nagy stabilitású elrendeződéseket találtak.

A Szegő Károly szerkesztésében megjelent könyv számot ad a legújabb felfedezésekről, mérésekről, egyben áttekintést nyújt az FP7 EUROPLANET együttműködés keretei között elért eredményekről.