Gratulálunk!

 

 

 

 

Kostka Pál az Akadémia szolgálatában végzett hat évtizedes kiemelkedő munkásságáért: a hazai kísérleti magfizikai és fúziós kutatás, valamint az ionnyaláb analízis alapeszközeit jelentő nagyberendezések tervezésében, megépítésében, megbízható üzemeltetésében játszott szerepéért, kiemelkedő innovációs tevékenységéért Főtitkári Elismerést kapott.

 

 

 

 

 

 

Dunai Dániel a fúziós plazmák nyaláb emissziós spektroszkópiai vizsgálatában elért kimagasló eredményeiért elnyerte a Magyar Nukleáris Társaság Simonyi Károly Emlékplakettjét.