Rólunk

A Biofizika Osztályon 2 csoport működik. A Computational Neuroscience csoportban a klasszikus számtógépes idegtudományon kívül komplex rendszerek témakörébe tartozó kutatások is folynak. Az interdiszciplináris témák a részletes idegsejt modellezéstől a soksejtű hálózatok kollektív viselkedésének vizsgálatáig a computational neuroscience kutatások széles spektrumát ölelik fel, valamint a nagy léptékű idegrendszeri struktúra gráfelméleti megközelítésével úttörő kutatások is folynak. A komplex idegrendszeri modellezés eszköztárából merítve indultak a neuroscience-hez közvetlenül nem köthető témák: hálózatelemzési technikák fejlesztésével és segítségével speciális hálózatok szerkezetének vizsgálatait végezzük.

Az XRF-PIXE Nukleáris Analitikai Csoportban speciális mérési technikákat alkalmaznak fehérjék és más biológiai, orvos-biológiai eredetű minták elem összetételének vizsgálatára. Az itt kifejlesztett PIXE-PAGE módszer alkalmas az enzimekhez kötött fémionok minőségi és mennyiségi meghatározására, a proton-mikroszondával készített mikrométer felbontású elemtérképeknek számos fontos orvos-biológiai alkalmazása van. A biológia alkalmazások mellett új kutatási terület a műtárgyak és régészeti leletek roncsolásmentes elemanalízise és az ilyen célokra használható hordozható mini-XRF spektrométer fejlesztése.

Department of Biophysics

Csoportok: