Egyéb magyar nagyberendezések

Az RMKI kutatói folyamatosan igénybe veszik az alábbi, a NEKIFUT
"Stratégiai Kutatási Infrastruktúra" minösítést elnyert
hazai berendezések szolgáltatásait:

Atomki részecskegyorsító centrum

BNC

HIPP

Mössbauer-laboratóriumok Hálózata

Nagyintenzitású Lézer Laboratórium (SZTE HILL)