Kutatási infrastruktúrák

 

 

Mérőparkjuk alapja egy, az LT-mérésekre nagy hatásfok mellett is jó időfelbontást (225 ps) biztosító élettartam-spektrométer, mely mellett még rendelkeznek egy nagyobb hatásfokú. de gyengébb időfelbontású (320 ps) második LT-spektrométerrel is. A Doppler-effektus mérésére egy nagy hatásfokú (25%), jó energia-felbontású (1.2 keV FWHM) HPGe félvezető-detektort használnak. (Ezen berendezés lényegében egy szokásos g-spektrométer, egyedüli specifikuma a regisztrált energia-tartomány szokásosnál érzékenyebb skálázása. Esetenként alkalmazzák a Doppler-koincidencia módszert is, ennek goniométerrel kombinált, iránykorrelált változatát a Csoport munkatársai dolgozták ki.)
 

 

Mintatartó kriosztátjuk a 90K-573K hőmérsékleti tartományban (vákuumban vagy gázatmoszférában) lehetővé teszi LT és Doppler-elvégzését, alkalmas geometriai elrendezéssel akár egyidejűleg is.
A laboratóriumban saját erőből kifejlesztett lassú pozitron generátorral a tervek szerint a 0.5keV-30 keV energiatartományban lehet a target-kamrában megépített mintaváltó tartóiban elhelyezett mintákra fokuszált pozitronokkal Doppler-méréseket végezni.
(A hatékony működtetést a 22Na – forrás alacsony aktivitása és a pozitron-moderátor vákuumbeli kihevítési nehézségei jelenleg csak korlátok között teszik lehetővé.)
 
 
Lassú positron generator
(0.5-30 keV, 50-150 positron/s)
 

 

 

 

Csoportok: