Rólunk

 

 

A csoport fő kutatási iránya a pozitron-elektron annihiláció jelenségén alapuló pozitron-annihilációs spektroszkópia (PAS) módszereinek széleskörű alkalmazása alapfizikai és anyagtudományi kérdések vizsgálatára. A csoport működteti a két pozitron élettartammérő (LT, lifetime) spektrométert, az 511 keV-os annihilációs g-vonal Doppler-kiszélesedésének mérésére szolgáló HPGE-detektoros spektrométert, valamint az RMKI Technikai Főosztály közreműködésével fejleszti a felületközeli szerkezetvizsgálatra alkalmas lassú pozitron generátort. Ezen berendezések lehetőséget nyújtanak a 2g-3g annihiláció különböző módusainak tanulmányozására, valamint kondenzált anyagok széles körében hibaszerkezet-vizsgálatokra.
A csoport tevékenysége jelentős mértékben támaszkodik korábbi és jelenlegi bilaterális és multilaterális együttműködések, valamint nemzetközi pályázatok és EU-projektek során kialakult kooperációs kutatásokra, melyek során hosszabb-rövidebb időre rendszeresen fogadnak vendégkutatókat.
Kutatóik az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME) együttműködve részt vesznek a fizika oktatásában is. Diplomamunka és PhD készítésére lehetőséget biztosítanak, témavezetésben külföldi partnerekkel együtt is részt vállalnak.

 

Csoportok: