Rólunk

 

Az Univerzum anyagának legnagyobb hányada plazma halmazállapotban van: a csillagok belsejében éppúgy, mint a csillagok közti térben, vagy a Naprendszer különböző tartományaiban. A Földön is rendívül sok formában fordul elő plazma; úgy a lézerekben, mint más, nem koherens fényforrásokban.

A Plazmafizikai Főosztály az említett, rendkívül sokféle plazmafajta közül néhány kutatására specializálódott. Alapkísérletek és technológiai fejlesztések történnek a termonukleáris plazmafizika és a lézerfizika területein a meghatározó fizikai folyamatok megismerése céljából.

A termonukleáris plazmafizikai kutatások és fejlesztések az EURATOM keretében nemzetközi együttműködésben, elsősorban európai nagyberendezéseken, illetve azokhoz kapcsolódóan zajlik. Kutatóink nemzetközi mércével mérve is jelentős eredményeket értek el a plazma turbulens állapotának kutatása és plazmába juttatott makroszkopikus anyagdarabkák plazmabeli viselkedésének vizsgálata terén.

A nagyintenzitású lézerimpulzusok anyaggal való kölcsönhatásakor plazma keletkezik. Lézerplazma kutatásainkat két fő irányban folytatjuk. Az EURATOM és a NAÜ keretében végzett lézerfúziós orientáltságú kutatásainkban az ultraibolya, excimer lézerekkel végzünk vizsgálatokat a Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszékével közösen. A Magyarországra kerülő ELI lézerhez kapcsolódnak azok az ultrarövid, néhány ciklusú lézerimpulzusokkal végzett vizsgálatok, amelyeket külföldi laboratóriumokban kezdtünk el, és jelenleg az SZFKI-val való együttműködésben is folytatunk attoszekundumos fényimpulzusok előállításának céljával.

Egy másik, a plazmakutatásokhoz kapcsolódó terület a hideg plazma kutatása, amelyet úgy lehet előállítani, hogy a lézerrel hűtött és magneto-optikai csapdában összegyűjtött hideg atomokat ionizáljuk. Az ezen a területen dolgozó kutatóink kimagasló eredményeket értek el a csapdába gyűjtött semleges atomok belső és transzlációs állapotainak koherens manipulációjában, illetve új módszerek fejlesztésében az optikai információ hosszú élettartamú tárolására metastabil atomi állapotok használatával. Jelenleg intenzív kutatás kezdődik atomi állapotok koherens kontrolljának vizsgálatára erős térrel, amelynek a célja a koherensen előkészített anyagban sokfotonos ionizációs folyamatok vizsgálata, beleértve a magneto-optikai csapdában keletkezett hideg lézerplazma belső és transzlációs kvantumállapotainak manipulációját is.

Csoportok: