Rólunk

 

Az Elméleti Főosztályon a nehézionfizika, a részecskefizika, a gravitációelmélet és a térelmélet tárgykörével kapcsolatos elméleti kutatások folynak. Ezek egy része szorosan kötődik a jelenlegi nagyenergiás gyorsítókban folyó nehézionfizikai és részecskefizikai kísérletekhez, illetve a gravitációs hullámok detektálására hivatott kísérletekhez.
A jelenleg folyó fő kutatási témaköreink: nem-extenzív termodinamika, viszkózus relativisztikus hidrodinamika, részecskespektrumok fenomenológiája, a kvarkanyag hadronizációja, kvark-gluon plazma mint tökéletes folyadék, relativisztikus nehézion-ütközések fenomenológiai és elméleti vizsgálata, forró és sűrű maganyag tulajdonságai, kiterjedt térelméleti megoldások és perturbációik, integrálható térelméleti modellek és részecske kölcsönhatások, kvantumszimmetriák, erős gravitációs terek, kettős rendszerek vizsgálata, gravitációs hullámok keresése, analitikus és numerikus vizsgálatok az Einstein-féle gravitácóelméletben.

 

Department of Theoretical Physics

Csoportok: