MTA Fiatal Kutatói Állás és Bolyai János Kutatói Ösztöndíj

 

A Magyar Tudományos Akadémia kiemelkedő fontosságot tulajdonít a fiatal kutatók támogatásának.
 
MTA Fiatal Kutatói Állás
Az Akadémia a költségvetéséből külön keretet biztosít a kimagasló kutatás-fejlesztési tevékenységet elért kutatók támogatására. A költségvetési alapokmány szerint pályázhatnak ezen összegre azok a 35 év alatti kutatók, akik valamely akadémiai kutatóhelyen végzik munkájukat. A jelentkezők az egyes kutatóhelyek által kiírt pályázatok alapján nyújthatják be az igényeiket. A továbbiakban a pályázatokat az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa és a tudományterületenkénti kuratóriumok javaslatai alapján bírálják el és az Akadémia főtitkára hozza meg a végső döntést ezzel kapcsolatban. A pályázat keretében történő foglalkoztatás 3 év időtartamú.
 
Bolyai János Kutatói Ösztöndíj
Szintén a fiatal (45 év alatti) kutatók támogatását kívánja szolgálni az Akadémia által minden évben rendszeresen meghirdetett Bolyai-ösztöndíj. A kormány 1997-ben - elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia elnökének sürgető kezdeményezése nyomán - rendeletet hozott a posztdoktori foglalkoztatás rendszerének kialakítására és ennek keretében a Bolyai János Kutatói Ösztöndíj létesítésére.
A pályázat lehetőséget ad a tehetséges kutatók anyagi támogatására, mint a rendelet megfogalmazza "a kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére" céljából létesült. Ugyanezen rendelet intézkedett arról, hogy "az ösztöndíjat független, szakmailag és tudományos szempontból autonóm, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által az MTA köztestületi keretei között létrehozott Kuratórium ítélje oda nyilvános pályázati rendszerben." Az ösztöndíj határozott időre (1, 2 vagy 3 évre) szól.