Rólunk

 

A főosztály nevének történeti oka van; tevékenysége ma kizárólag kísérleti alapkutatások végzése, elsősorban magfizikai és más, gyorsítókon, valamint egyéb nagyberendezéseken alapuló módszerekkel az anyagtudomány, a szilárdtestfizika és a kémia területén, illetve az ehhez szükséges kísérleti és elméleti háttér fejlesztése. Fő kutatási területei a vékonyréteg-mágnesség, vékonyrétegek és más nanoszerkezetek vizsgálata és módosítása ionsugarakkal, porózus és üreges anyagok, valamint szén nanocsövek tulajdonságainak kutatása, továbbá átmenetifém-vegyületek transzport- és gerjesztési tulajdonságainak tanulmányozása. Alapvető kísérleti módszereink: az ionnyalábos analitika, az ionnyalábok segítségével történő anyagmódosítás, a neutronreflektometria, a szinkrotronos röntgenspektroszkópia, a laboratóriumi és a szinkrotronos Mössbauer-spektroszkópia és a pozitronannihiláció.

A főosztály üzemelteti az 5 MeV-es EG–2R iongyorsítót, valamint A NIK nehézion-implantert, amelyek közös szórókamrájuk által különleges, in situ vizsgálatokat lehetővé tevő berendezésegyüttest alkotnak. Ugyancsak a főosztály üzemelteti Magyarország pillanatnyilag egyetlen fémes molekulanyaláb-epitaxia (MBE) vékonyréteg-készítő berendezését. A gyorsítórendszer és az MBE-berendezés részei az MTA ATOMKI-val közösen létrehozott Magyar Ionnyaláb-fizikai Platformnak (HIPP), amely a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv (NEKIFUT) projekt egyik stratégiai jelentőségű címet elnyert kutatási infrastruktúrája (SKI). A Mössbauer-laboratórium, az MBE és főosztályunk radiokémiai laboratóriuma együttesen alkotják az RMKI mágnesesvékonyréteg-laboratóriumát, amely tagja a Mössbauer-laboratóriumok – ugyancsak NEKIFUT SKI címet elnyert – országos hálózatának. A szintén NEKIFUT SKI címet kapott Budapesti Kutatóreaktor Műszerközpont (Budapest Neutron Center, BNC) egyik, az EU kutatásfejlesztési keretprogramja által valamennyi európai kutató számára felhasználói üzemmódban hozzáférhetővé tett spektrométerét, a GINA polarizált neutronreflektométert is főosztályunk üzemelteti és fejleszti.
 

Csoportok: