Kutatási tevékenység

 

A kondenzált anyagok központi szerepet játszanak az életünkben: ezek alkotják a bolygónkat, az épületeket, a funkcionális anyagokat, a műtárgyakat, a gyógyszereket, a növényeket, az állatokat és még saját magunkat is. Ezért egy végtelenül fontos kérdés, hogy megérthessük a kondenzált anyagok szerkezetét és alapvető jelenségeit. A hagyományos vizsgálatok és a mérőmódszerek gyakran makroszkopikusak, ami sokszor komoly korlátozást jelent. Fotonok, neutronok, ionok, pozitronok, azaz olyan részecskék, amiket gyorsítókkal állítanak elő vagy egy másik magreakcióból származnak, a kondenzált anyagokban helyi szondaként viselkednek. Sőt, néha arra is képesek, hogy az anyagok tulajdonságait atomi skálán módosítsák. A nukleáris módszerek így nélkülözhetetlen szerepet játszanak anyagtudományban és a hasonló technológiákban.
A nukleáris módszerek alkalmazása az anyagtudományban különleges tudást és kutatóinfrastruktúrát igényel. Az RMKI-ban ez a főosztályunkon összpontosul. A főosztály fő küldetésének az anyagtudomány területén végzett kísérleti alapkutatás tekinthető használva és továbbfejlesztve az alkalmazott nukleáris szilárdtestfizikai módszereket és az elméleteiket, valamint hogy továbbfejlessze és működtesse a kutatáshoz kapcsolódó berendezéseiket.
 
A főosztály fő kutatási irányai:
 
 

 

Kutatási módszerek

 

Anyagtudomány és szilárdtestfizikában alkalmazott mérőmódszereink:
Ionnyalábos analitika
Magneto-optikai Kerr-effektus
Mössbauer-spektroszkópia radioaktív forrással
Neutron reflektometria
Szinkrotronsugárzás magrezonancia-szórása
Pozitronannihiláció
Röntgen-spektroszkópia (kristály spektrométerrel)
 

 

Kutatási berendezések

 

 
Konverziós elektron Mössbauer-spektrométerek (CEMS)
-- kriosztáttal
-- MAFLACEMS
-- lineáris  és elliptikus  CEMS polariméterek
Mössbauer-emissziós spektrométer mágneses kriosztáttal
MOKE
Van de Graaff gyorsító
Nehézion-kaszkádgenerátor (NIK)
Molekulanyaláb-epitaxia
GINA neutron reflektométer a BNC-nél
Pozitron annihilációs berendezések
Spektroszkópiai ellipszométer
 

 

Csoportok: