Kutatási tevékenység

 

A Kozmikus Fizikai Főosztály kutatási területe az űrplazmafizika. A Nap koronájából főleg protonokból és elektronokból álló szuperszónikus sebességű részecskeáram, a napszél terjed ki. A napszél a csillagközi térbe egy buborékot fúj ki, amelyet helioszférának nevezünk, mérete nagyságrendileg a Nap-Föld távolság százszorosa. A napszéllel szemben a Naprendszer égitestjei akadály képeznek, az áramlás eltérül. A főosztály a helioszféra tulajdonságait, valamint a napszél és az égitestek kölcsönhatásait kutatja. Űrszondákon elhelyezett mérőeszközök adatainak kiértékelését végezzük, amelyek a napszél-plazma, energikus töltött részecskék és a mágneses tér megfigyelését végzik. A főosztály széleskörű nemzetközi együttműködésben végzett számos űrkísérletben vesz részt, felsorolásuk témák szerint csoportosítva a következő:
 
Helioszféra:
 
Ulysses
Nap körüli poláris pályán keringő szonda, amely nagy heliografikus szélességen végzett plazmafizikai méréseket a napfoltciklussal összefüggésben.
Voyager 1-2
Legtávolabbra eljutott szondák, átlépték a szuperszónikus napszél határát képező lökéshullámot.
 
 
NapFöld kapcsolatok:
 
SOHO
A Nap-Föld rendszer L1-es Lagrange pontjából monitorozza a Napból kiáramló részecskéket és felvételeket készít a Napról
Stereo
Két Nap körül keringő, egymástól lassan távolodó szonda végez eltérő heliografikus hosszúságon megfigyeléseket a Napról, ezzel lehetővé téve a Nap közelében kialakuló strukturák térbeli rekonstruálását.
Cluster
Négy azonos műszerezettségű szonda Föld körüli pályán végez plazmafizikai megfigyeléseket, amelyekkel a térbeli és időbeli változások különválaszthatóak.
 
 
Napszél – mágneses égitestek kölcsönhatása:
 
Cassini
Jupiter mellett elhaladva, majd Szaturnusz körüli pályára állással végzett, illetve végez megfigyeléseket a két óriásbolygó plazmakörnyezetében.
Bepi Colombo
Merkur körüli keringésre tervezett űrszonda.
 
 
Napszél – nem mágneses égitestek kölcsönhatása
 
VeX
Vénusz körül keringő szonda
Cassini
A szonda Szaturnusz körüli keringése során számos alkalommal találkozik a bolygó legnagyobb holdjával, a Titánnal.
 
 
Üstökösök
 
Rosetta
A szonda 2014-ban találkozik a Csurjumov-Geraszimenko üstökössel, amelyen a Philae leszálló egység leszállást kísérel meg.
 
 
A Kozmikus Fizikai Főosztály működteti a Cluster Magyar Adatközpontot, amely egyike az ESA (Európai Űrügynökség) Cluster szondák adatait tároló és online hozzáférést biztosító nyolc regionális adatbankjának. Az adatközpont a következő címen érhető el:
 
 
A főosztály tagja az Európai Bizottság által támogatott FP7 projektnek, melynek címe SOTERIA. Az angol SOlar TERrestrial Investigations and Archives elnevezésből alkotott mozaikszó az űridőjárás témakörébe tartozó kutatásokra utal. Ez a gyakorlati szempontból is fontos téma a napkitörések földi hatásaival és a hatások előrejelzésével foglalkozik. Bővebb információ:
 

 

Csoportok: