Vankó György

 

Vankó György

Munkakör

tudományos főmunkatárs
Elérhetőség: 
3. épület, 2. emelet 220/B
Telefon: 
1736

Szakmai adatok

Alkalmazások: 
1993–1996
TMB-ösztöndíjas az ELTE TTK Magkémiai Tanszékén
1996–2000
tudományos segédmunkatárs az MTA–ELTE Nukleáris Szerkezetvizsgáló Kutatócsoportban (az ELTE TTK Magkémiai Tanszékén)
2001–2002
posztdoktori kutató az ESRF-ben
2002–2007
kutató (beamline scientist) az Európai Szinkrotronsugárzási Intézetben (ESRF: European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble). Az ID16 nyalábcsatorna „elektrongerjesztések” c. programjának felelőse
2006–             
tudományos főmunkatárs, MTA KFKI RMKI, Magfizikai Főosztály.
2007. december 1-től az Anyagtudományok Osztályának vezetője.

 

Tanulmányok: 
1988-1993
ELTE TTK vegyész szak
1989-1994
Az Eötvös Collegium tagja
2000
PhD (kémia) ELTE TTK

 

Kutatói érdeklődés: 
  • Szinkrotronsugárzás rugalmatlan röntgenszórása (rezonáns és nemrezonáns)
  • Nukleáris rezonanciaszórás, Mössbauer-spektroszkópia
  • Átmenetifém-vegyületek elektronszerkezetének tanulmányozása
  • Ultragyors folyamatok vizsgálata röntgenspektroszkópiával
Tagságok: 
1996–2001      A Mössbauer-spektroszkópusok nemzetközi közössége internetes
                       fórumának (Mössbauer Information Exchange; http://www.kfki.hu/~mixhp/) szerkesztőbizottsági tagja
1998–2001      MTA Radiokémia Bizottság, Nukleáris Anyagvizsgálati Munkabizottság
2004–              az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, valamint a Társulat
                        Neutron-Szinkrotron Szakcsoportjának tagja,
                        2009-től a szakcsoport titkára
2007–              a Magyar Szinkrotron Bizottság (MTA főtitkári bizottság) tagja,
                        2008-tól titkára.
2008–              az MTA Fiatal Kutatók Testületének tagja

 

Legfontosabb publikációk: 

 

 

Díjak és elismerések: 
 
1993–1996      TMB-ösztöndíj
1996      Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
2001      Akadémiai Ifjúsági Díj
2007–2010      Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2009      Schmid Rezső-díj (Eötvös Loránd Fizikai Társulat)
2010–2015      Starting Independent Research Grant, European Research Council (ERC)

 

Oktatás: 
1993–2000      Magkémiai valamint méréstechnikai laboratóriumi gyakorlatok
                        harmad- ill. másodéves vegyész- és kémia tanárszakos hallgatóknak
1997–2000      Nukleáris tudományok alapjai c. tárgy gyakorlatának vezetése
                        negyedéves mérnökfizikus hallgatók számára
                        Magkémiai speciális laboratóriumi gyakorlatok
                        negyedéves vegyész- és kémia tanárszakos hallgatóknak
2008–              Szinkrotron- és neutronsugárzás alkalmazása a kémiai szerkezetvizsgálatban, speciális kollégium;
                        „Röntgenfluoreszcencia” gyakorlat a köt. vál. Magkémia c. laboratóriumi gyakorlatokon
                        harmadéves vegyész szakos hallgatóknak

 

Csoportok: