5-MV Van de Graaff iongyorsító (EG-2R)

Csoportok:
Az 5 MV-os Van de Graaff gyorsítót a Központi Fizikai Kutatóintézet munkatársai tervezték és építtették meg, és 1970 március 12-én helyezték üzembe. Azóta több rekonstrukción is átesett. Az utolsó felújításra 1989 és 1992 között került sor.
1997-ben a gyorsítót összekötötték a Nehézion Kaszkádgyorsítóval (NIK). 2003-ban üzembe állt a Hamburgi Egyetemről áttelepített mikronyaláb rendszer.
 
Csoportok:
Gyorsító feszültség
0.5 – 4.5 MV (max. 5 MV)
Energia stabilitás
1 keV
Maximális nyaláb áram
5 µA
Ion forrás
RF forrás, indukciós
Gyorsítható ionok
proton, deuteron, hélium, nitrogén
Tömeg-energia szorzat
63 MeV x AMU/(ECU)2
Az analizáló mágnes eltérítési szöge és sugara
90o, 785 mm
A mágnes áram stabilitása
1 x 10-5
Az analizáló mágnes mágneses térmérő típusa
NMR Teslameter
Nyalábágak
6 db, ebből 4 használatban, 2 tartalék
Nyalábvezetőcső átmérője
100 mm
Vákuum szívás
turbomolekuláris szivattyúk
Mért vákuumérték a nagyvákuum rendszerben
5 x 10-5 ÷ 2 x 10-4 Pa
Gyorsító tank mérete
Ǿ 2.45 m x 8.0 m, föggőleges
Szigetelőgáz maximális nyomása
13 bar
Szigetelőgáz átlagos nyomása
9 bar
Szigetelőgáz összetétele
(20-22)%CO2+(6-7)%SF6+N2
Töltés szállítás
szalag
 
Csoportok:
-30o nyalábág PIXE mérésre. Mind vákuumban, mind kihozott nyalábbal való mérésre alkalmas.
-9o nyalábág. Az EG-2R és a NIK (Nehézion kaszkádgyorsító) közös szórókamrája.
0o nyalábág mikro-nyaláb rendszerrel. MikroPIXE mérésre alkalmas.
30o nyalábág, kéttengelyű goniométerrel. RBS, ERDA, NRA és csatornahatással kombinált mérésre alkalmas.
Csoportok:

A mérési igényeket kérjük, hogy az eg2r@rmki.kfki.hu levelezési címen nyújtsák be.

Csoportok: