Kajcsos Zsolt

 


Kajcsos Zsolt

Contact

tudományos tanácsadó

CV

Tanulmányok, fokozatok, címek
1965–1970
Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar (ELTE TTK), fizikus szak
1970
diploma, okleveles fizikus ELTE TTK
1984
a fizikai tud. kandidátusa (Magyar Tudományos Akadémia, MTA)
1984
dr. rer. nat. (Ph. D.) cím (ELTE TTK)
1995
a fiz. tud. doktora (MTA)
2002
Marie Curie Experienced Research Fellow és külső professzor (Coimbra University, Portugália)
 
Munkahelyek, beosztások, díjak és elismerések
1970–1973
tud. gyakornok majd tud. segédmunkatárs (KFKI Magfizikai Laboratórium II.)
1973–1977
tud. munkatárs (KFKI Magfizikai Laboratórium II.)
1977–1979
KFA Jülich (NSZK) Inst. für Festkörperforschung, meghívott vendégkutató
1979–1983
tud. munkatárs (KFKI Magfizikai Osztály), majd a KFKI Alkalmazott Magfizikai Osztály osztályvezető-helyettese
1982
Research Award of the International Committee on Positron Annihilation, (átadva a “7th International Conference on Positron Annihilation, Forth Worth, USA alkalmából a fémüvegek vizsgálatában elért PAS eredményekért)
1983–1985
Johannes Gutenberg Universität (Mainz, NSZK) Inst. für Anorganische und Analytische Chemie, meghívott vendégkutató
1985
tud. főmunkatárs és osztályvezető-helyettes (KFKI Alkalmazott Magfizikai Osztály)
1985–1988
KFA Jülich (NSZK) Inst. für Festkörperforschung, meghívott vendégkutató
1989–1993:
tud. főmunkatárs és osztályvezető-helyettes (KFKI RMKI Alkalmazott Magfizikai Osztály)
1990
„Selényi Díj”, Eötvös Loránd Fizikai Társulat (a Mössbauer spectroscopia és a positron annihilaciós kutatások területén elért eredményekért.)
1993
“Go East-Go West” EU ösztöndíj (KFA Jülich (NSZK), Inst. für Festkörperforschung)
1993–1994
tud. főmunkatárs és főosztályvezető (KFKI RMKI Magfizikai Főosztály)
1995–2001
tud. tanácsadó és főosztályvezető-helyettes (KFKI RMKI Magfizikai Főosztály)
2002
EU FP6 Marie Curie Experienced Research Fellow és külső professzor (Coimbra University, Portugália)
2003–
tud. tanácsadó (2003-2010 között tud. igazgatóhelyettes, KFKI RMKI)
Tudományos közösségben vállalt szerep
1980–
Nemzetközi folyóiratok rendszeres bírálója
1980–1982
Amorphous Systems Investigated by Nuclear Methods, Balatonfüred, Hungary (1981), secretary and Proceedings ed.
1985–
Hazai és külföldi tudományfinanszírozási alapítványok és szervezetek felkért pályázati bírálója -MTA, OTKA, NKTH, továbbá francia, német, szlovák, lengyel, stb.
1988–1990
International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect, Budapest, Hungary (1989), as executive secretary and Proceedings editor
1990–1992
ICPA-9, 9th International Conference on Positron Annihilation, Szombathely, Hungary (1991), as chairman and Proceedings editor
1993–2002
 
International Advisory Committee to Positron and Positronium Chemistry, választott tag
1993–2006
Cooperation in Science and Technology (COST) branch of the European Commission, Technical Committee (TC) on Physics, magyar küldött
1995–
az MTA KFKI RMKI Tudományos Tanácsának tagja
1995–
COST Actions rapporteur, a P2, P18, P20, IE0601, MP0601 Final Evaluation Panel elnöke
1995–1997
PPC-5, 5th International Workshop on Positron and Positronium Chemistry, Lillafüred, Hungary (1996), as chairman and Proceedings editor
1995–
Külföldi egyetemek (Németország, Japán, India, stb.) felkért Ph. D. -bírálója 
2000–
EU pályázatok -COST, ESF, FW6 , ERC Starting Grant and Advanced Grant calls - felkért bírálója
2001–2002
12th General Conference of the European Physical Society, EPS-12: Trends in Physics, Budapest, Hungary (2002), as member of the Local Organising Committee
2000–2003
az EU Center of Excellence project “KFKI Condensed matter Research Center” nukleáris nanofizikai munkacsoportjában a poziton annihilációs spektroszkópiai csoport vezetője
2002–2003
ICPA-13, 13th International Conference on Positron Annihilation, Kyoto, Japan (2003), as member of the International Programme Committee
2002–
Marie Curie Fellowship Association, tag
2002–2006
COST TC Physics, választott elnök
2003–
International Advisory Board for Positron Annihilation Research választott tagja, újraválasztva 2006-ban további hat évre
2004–
EPOS (European Intense Positron Beam at Rossendorf) Scientific Consulting Board felkért tagja
2004–2006
PPC-8, 8th International Workshop on Positron and Positronium Chemistry, Coimbra, Portugal (2005 September), as honorary member of the Local Organizing Committee and Proceedings-editor
2004–2007
ESF Young European Scientists Award Committee, magyar küldött
2004 -2009
az OTKA elnökének tanácsadója a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi fiatal kutatói díjak területén
2005–2006
ICPA-14, 14th International Conference on Positron Annihilation, Hamilton, Canada (2006), as member of the International Advisory Committee,
2005–
az ELTE TTK Környezetfizikai Doktori Iskola alapító tagja.
2005–2009:
az MTA Bolyai Kuratórium Fizikai Bizottságának tagja
2005–
International Committee on Positron and Positronium Chemistry választott tagja (hat évre)
2006–
COST Domain Committee MPNS: Materials, Physical and Nanosciences, magyar küldött (újra delegálva 2010 áprilisában)
2006-2010
COST Transdomain Committee, felkért tag
2006–2007
37PSPA, 37th Polish Seminar on Positron Annihilation, Ladek Zdroj, Poland (2007), as member of the International Programme Committee,
2007–2008
PPC-9, 9th International Workshop on Positron and Positronium Chemistry, Wuhan, China (2008), as member of the International Programme Committee,
2007–
ERC Starting Grant remote evaluation, felkért szakértő
2008–2009
ICPA-15, 15th International Conference on Positron Annihilation, Kolkata, India (2009), as member of the International Advisory Committee
2008–2010
ESF MO European Research Carriers project, Magyar küldött és Steering Committee tag
2008–2011
ERC Advanced Grant Evaluation Panel PE2, felkért tag
2008–
ESF PESC (Standing Committee on Physics and Engineering of the European Science Foundation), magyar küldött
2009–
az MTA Fizikai Tudományok Osztály Szilárdtestfizikai Bizopttságának tagja
2009–2010
39PSPA, 37th Polish Seminar on Positron Annihilation, Kazimierz Dolny, Poland (2010), as member of the International Programme Committee
2010–2011
PPC-10, 10th International Workshop on Positron and Positronium Chemistry, Bratislava, Slovakia (2011), as member of the International Programme Committee
 

 

Research

 
-a pozitronannihilációs spektroszkópia (PAS) és a Mössbauer-spektroszkópia (MS) nemkonvencionális alkalmazásai:
- az amorf fémüvegekben lejátszódó telítési szintű poztiron-befogódás,
-a nagy fajlagos felületű ionkristályos szemcsék és magas porozitású zeolitok szerkezeti és indukált kiterjedt szabad térfogat-elemeiben az ortopozitrónium befogódásának összekapcsolása a belső felületek tulajdonságaival,
- felületközeli hibaszerkezet vizsgálata vékony rétegekben és szendvics-mintákban
- felületérzékeny, mélységszelektív elektron emissziós MS lehetőségeinek vizsgálata megnövelt érzékenységű elektrondetekrorok kifejlesztésével,
- a nehézion-besugárzás hibaszerkezet-keltési hatásának vizsgálata félvezetőkben
- a 3-gamma-annihilációs események bevonása a PAS élettartam-spektroszkópia adatgyűjtési tartományába
- az eseményszámláláson alapuló nukleáris technikák alkalmazásai, a teljesítmény-optimalizálás új szempontjainak kidolgozásása
-a pozitron- és pozitróniumbefogódás alkalmazása szabad térfogat- és hibaszerkezet-vizsgálatokra
 

 

Publications

Válogatott közlemények
 
Kajcsos Zs, Winter J, Mantl S, Triftshäuser W
Study of Metallic Glasses by Measuring the Doppler Broadening of the Positron Annihilation O-Radiation and the Electrical Resistivity
Phys Stat Sol (a) 58: 77-82 (1980)
 
Kajcsos Zs, Sauer Ch, Holzwarth A, Kurz R, Zinn W, Ligtenberg M A C, van Aller G
Improvements in 57Fe Depth-Selective Conversion Electron Mössbauer-Spectroscopy by Applying a Low-Noise Scintillation Electron Detector
Nucl Instr Meth B 34: 383-390 (1988)
 
Landes J, Sauer Ch, Brand R A, Zinn W, Mantl S, Kajcsos Zs
Magnetic Hyperfine Fields near the Fe/Cr(100,110) Interface Studied by CEMS
J Magn Magn Mat 86: 71-77 (1990)
 
Kajcsos Zs, Liszkay L, Duplatre G, Lohonyai L, Varga L, Lázár K, Pál-Borbély G, Beyer HK, Caullet P, Patarin J, de Lima AP, Gil CL, Gordo PM, Marques MFF
Positron and positronium in porous media: zeolites
Rad Phys Chem 68: 363-368 (2003)
 
Gordo PM, Liszkay L, Kajcsos Zs, Havancsák K, Skuratov VA, Kögel G, Sperr P, Egger W, de Lima AP, Marques MFF
On the defect pattern evolution in sapphire irradiated by swift ions in a broad fluence range
Appl Surf Sci 255: 254-256 (2008)

Teljes lista 

 

Education

1975–
Diplomatéma-vezetés
1976–
külföldi aspiráns témavezetése
1986–87
Külföldi diplomatéma-vezetés (társ-témavezetőként)
1988–89
Külföldi Ph.D. témavezetés (társ-témavezetőként)
1998–2007
Egyetemi előadások és gyakorlatok az ELTE TTK és a BME hallgatóinak („Spektroszkópiai módszerek a szilárdtest-fizikában”) sorozatban
2002
Positron Spectroscopy, special lectures, Coimbra University, Portugal
2004
az ERASMUS program keretében „Positron Annihilation Spectroscopy” előadás és gyakorlat
2008
IAEA ösztöndíjas témavezetése

 

Personal

Born, family: 

1946. szeptember 9, Szombathely

Languages: 

Orosz (középfokú állami nyelvvizsga, 1969)

Angol (felsőfokú állami nyelvvizsga, 1995)

Német (felsőfokú állami nyelvvizsga, 1996)

Groups: