Szilágyi Edit

 


Szilágyi Edit

Contact

tudományos főmunkatárs

CV

Tanulmányok, fokozatok, munkahelyek
1982–1987
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
1987–1992
Doktori ösztöndíjas, MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet
1990
Egyetemi doktor, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
1990–1991
Posztdoktori ösztöndíj, VI/VII. Párizsi Egyetem, Párizs, Franciaország
1992–1994
Tudományos munkatárs, MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet
1994
Fizikai tudomány kandidátusa, Magyar Tudományos Akadémia
1994–
Tudományos főmunkatárs, MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet
2000–2003
Bolyai János Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia
Tudományos közösségben vállalt szerep
1992–1993
IBA-11 konferencia szervezőbizottsága (11th Int. Conf. on Ion Beam Analysis, 1993. júl. 5–9, Balatonfüred), tag
1993–
Böhmische Physical Society, tag
1993–
1999–2002
Az EPS-12 konferencia nemzetközi szervezőbizottságának titkára (General Conference of the European Physical Society, EPS-12, August 2002. aug. 26-30, Budapest)
2007–
Az ionnyalábos analitikai konferenciasorozat nemzetközi bizottságának tagja
2008–
HIPP Magyar Ionnyaláb-fizikai platform, Vezetői Tanács, tag
 

 

Research

Tudományos tevékenysége két részre osztható:
Az ionnyalábos analitikai (IBA) módszerek metodológiai fejlesztése területén:
 • 4He nyalábbal végzett ERDA hatáskeresztmetszet mérése;
 • Különféle IBA módszerek energia- és mélységfelbontó képességének számítása (DEPTH);
 • Részecskeazonosítás komplex NRA spektrumokban;
 • Kiértékelő programok fejlesztése, a nyaláb többszörös szóródásának figyelembe vétele;
 • Az energiaelmosódás hatásainak figyelembe vétele az elméleti spektrum számolása során.
Szilárdtestfizika és anyagtudomány területén:
 • Heterogén anyagok (porózus anyagok, multirétegek, stb.) tanulmányozása;
 • IBA alkalmazása heterogén anyagokra, figyelembe véve a porózus anyagokban fellépő effektusokat is.
 • Az ionimplantáció hatásai porózus szilíciumban: strukturális változások és fizikai tulajdonságok.
 • Felületek tulajdonságainak megváltoztatása ionimplantációval, az ionimplantáció alapfolyamatai.
 • Mágneses szerkezet és fázisanalízis vékony filmekben szinkrotron-Mössbauer-reflektometriával.
 • Szilíciumkarbid oxidációjának mechanizmusa, illetve kinetikája.
 

 

Publications

Válogatott közlemények

 

Education

Egyetemi előadások, gyakorlatok és témavezetések 

1997–
Ionnyalábos analitika; része a “Vizsgálati módszerek az anyagtudományban II.” c. tárgynak, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
2005–2006
Diplomamunka-vezetés: Szakács Gábor: Szilíciumdioxidba implantált héliumeloszlás meghatározása protonvisszaszórásos analízissel, ELTE; sikeres védés 2006-ban.

 

Personal

Languages: 

Angol (középfok)

Groups: