Jancsó Gábor

 


Jancsó Gábor

Contact

tudományos tanácsadó

CV

Szül.: 1940. január 26, Budapest

Tanulmányok és tudományos fokozatok

1958-1963 egyetem (Eötvös Loránd Tudományegyetem; matematika & fizika szak; Budapest)
Diploma: matematika & fizika
Fizikai tudományok kandidátusa; Dubna
MTA Doktora

Alkalmazások

1963-1972 Egyetemi tanársegéd (ELTE TTK Atomfizikai tanszék)
1972-1976 Tudományos munkatárs (KFKI)
1977-2001 Tudományos főmunkatárs (KFKI RMKI). 1996-2009: főosztályvezető helyettes (Részecskefizikai f.o.)
2002-2009 Tudományos tanácsadó (KFKI RMKI)
2010 Nyugalmazva, külső munkatárs

Külföldi meghívások (hosszabb időtartamúak)

1970-1975 JINR (Joint Institute for Nuclear Research), Dubna
1976-1977 LAPP (Laboratoire d’Annecy-le-Vieux Physique des Particules, CNRS, IN2P3), France
1981-1983 LAPP (Laboratoire d’Annecy-le-Vieux Physique des Particules, CNRS, IN2P3), France
1985 CERN
1986-1995 MPI (Max-Plack-Institut für Physik, Werner-Heisenberg -Institut), München, Germany

Díjak

1975, 1983 KFKI Intézeti díj, Jánossy díj (KFKI)
1980 Schmid Rezső díj ( Eötvös Loránd Fizikai Társulat)
 

Research

Fontosabb kutatási témáim

  •  nagyenergiájú kísérleti részecskefizika (sokrészecskés végállapotok) és kapcsolódó fenomenológia
  •  mélyen rugalmatlan lepton-nukleon szórások (struktúrafüggvények, kvark/gluon jetek)

Kísérletek
 

  •  Pion-nucleon kölcsönhatások 40 GeV lab. energián (2-meter propan bubble chamber Collaboration, JINR, Dubna)
  •  Proton-proton ütközések 63 GeV cms energián (ISR, British-French-Scandinavian Collaboration, CERN)
  •  Mélyen rugalmatlan lepton-nukleon kölcsönhatások, 280 GeV (European Muon Collaboration, EMC, CERN)
  •  Müon-nukleon szórások, 480 GeV (E665 Collaboration, FNAL, USA)

Jelenlegi szakmai aktivitásom

A Nemzetközi Részecskefizikai Diákműhely (Masterclasses) hazai szervezése középiskolás diákok számára
Az előadásaim anyaga az alábbi címen található:
www.rmki.kfki.hu/~jancso/Reszecskefizikai_Diakmuhely_RMKI/

Publications

~85 közlemény társszerzője (referált szaklapokban), ~1300 független hivatkozás

Teljes lista (link): készülőben

Education

Egyetemi alkalmazásom idején

1963-1970 Egyetemi tanársegédként előadások (a fizika sok területéről) és laboratóriumi gyakorlatok vezetése
(ELTE TTK Atomfizikai tanszék)

Külföldi tartózkodásom során

1976-1995 Társvezetője több diploma- és PhD dolgozatnak (Scájc / Francia / Német o.)

Jelenleg

A Nemzetközi Részecskefizikai Diákműhely (Masterclasses) hazai szervezése középiskolás diákok számára
Az előadásaim anyaga az alábbi címen található:
www.rmki.kfki.hu/~jancso/Reszecskefizikai_Diakmuhely_RMKI/

Personal

Born, family: 

1940-ben születtem Budapesten.
Most túl vagyok a hetvenen…

Leltár:
Tele a bőrönd, csak a jót tartom benne,
a rosszat − ha volt is (?) − nem cipelem.

Groups: