Rácz István

 


 

Contact

tudományos főmunkatárs

Professional details

Positions: 

Landler Jenő Gimnázium, Nagykanizsa        1983.08 – 1986.02   matematika-fizika tanár

MTA, Tudományos Minősítő Bizottság           1986.02 – 1989.02   doktori ösztöndíjas

MTA KFKI RMKI                                              1989.02 – 1990.01   tudományos segédmunkatárs

MTA KFKI RMKI                                              1990 – 1993             tudományos munkatárs

MTA KFKI RMKI                                              1993 –                      tudományos főmunkatárs

 

Studies: 

1986-1989      MTA KFKI doktori ösztöndíjas        (általános relativitáselmélet)

          1989     MTA Tudományos Minősítő Bizottsága: A fizikai tudomány kandidátusa

 1978-1983    Kossuth Lajos Tudományegyetem,             egyetemi hallgató

           1983   Okleveles közéspiskolai tanár, matematika - fizika szak

 

Research experience and interest: 
 •  A téridő-szingularitások közelében a görbület és az anyag skaláris mennyiségei viselkedésének leírása, illetve a szinguláris és nem-szinguláris téridők lokális és globális kiterjeszthetőségének általános vizsgálata.
 •  A geodetikus értelemben nem teljes eseményhorizonttal rendelkező stacionárius feketelyuk-téridők lokális és globális kiterjeszthetőségének leírása, valamint Hawking feketelyuk-merevségi tételének általánosítása a gravitáció és anyag különféle csatolt rendszereire.
 •  A deformált, stacionárius, elektrovákuum feketelyuk-téridők Einstein-elméleten belüli általános leírása és a lehetséges szabadsági fokok teljes meghatározása.
 •  Nem-fényszerű Killing-szimmetriát hordozó tökéletes folyadék téridőkben az Einstein-egyenletek belső szimmetriáinak felderítése, illetve az eredmények alkalmazhatóságának vizsgálata stacionárius, belső ellipszoidális szimmetriával rendelkező téridőkben.
 •  Azoknak a szükséges és elegendő feltételeknek a meghatározása, melyek az ismert kezdőérték-problémák esetén biztosítják, hogy a kezdőértékekben fellelhető téridő-szimmetriák megőrződjenek az evolúció során.
 •  Különféle nemlineáris dinamikai rendszerek időfejlődésének analitikus és numerikus vizsgálata, különös tekintettel a gravitáció és anyag csatolt rendszereiben a gravitációs összeomlás során kialakuló feketelyukak és téridő-szingularitások mennyiségi leírására.
 •  Aktív részvétel a GridRipper programcsomag fejlesztésében, melynek segítségével általános 3+1 dimenziós téridőkben nemlineáris dinamikai folyamatok vizsgálata valósítható meg.
 •  A Hawking-féle feketelyuk-topológiai tétel általánosításai kapcsán bevezetett új, egyszerű bizonyítás származtatása és tetszőleges, nem feltétlenül feketelyuk-téridők vizsgálatára is alkalmas változatának kidolgozása.
Members: 

Member of the VESF Council, Róma, 2005-től
(VESF – Virgo EGO Scientific Forum)
Member of the Virgo Council, Cascina, 2008-tól
 

Prizes and Awards: 
 1. 1983 A Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karának Emlékplakettje
 2. 1987 „Gravity Research Foundation” által adományozott „Honourable Mention”
 3. 1988 „Gravity Research Foundation” által adományozott „Honourable Mention”
 4. 1991-1992 A Soros Alapítvány kutatási ösztöndíjasa, Chicago
 5. 1997-1999 A „Japanese Society for the Promotion of Science” kutatási ösztöndíjasa
 6. 2003-2006 Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas
 7. 2006 április „A hónap tudósa” OTKA
 8. 2006-2007 A „Japanese Society for the Promotion of Science” vendégkutatója
Education: 

Folyamatban lévő témavezetések:

                        Kovács Gergely, diploma, 2008-

                        Gondán László, diploma, 2008-

                        Gáspár Merse Előd, PhD, 2006-

                        Debreczeni Gergely, VESF postdoc, 2009-

                        1992-1993 Süveges Mária

Lezárt  témavezetések: 

PhD:

                        1992-1995 Kánnár János (PhD, 1995)

                        1995-1998 Zsigrai József (PhD, 1998)

Diploma:

                        1990-1991 Kánnár János

                        1994-1995 Nikolényi István (Szeged)

                        1994-1995 Zsigrai József (Szeged)

                        2005-2006 Rusznyák Ádám

 

Speciális (két féléves) kurzusok az ELTE fizikus és doktori iskolai képzése keretében:

            1989 Bevezetés az általános relativitáselméletbe

            1990 Bevezetés az általános relativitáselméletbe

            1995 Kvantumtérelmélet görbült téridőkön

            2003 Bevezetés az általános relativitáselméletbe

            2004 Kvantumtérelmélet görbült téridőkön

            2005 Bevezetés az általános relativitáselméletbe

            2007 Bevezetés az általános relativitáselméletbe

 

Personal

Born, family: 

Makó, 1959.03.21

Languages: 

angol (tárgyalási szint), orosz és japán (alapfok)

Groups: