Az RMKI Tudományos Tanácsa

 

Az RMKI Tudományos Tanácsa az Igazgató tanácsadó testülete, amely tudományos, tudomány-szervezési és kvlaifikációs kérdésekben segíti az intézet vezetését. Elnökét és alelnökét maga választja; szükség szerint ülésezik.

Státuszát és jogköreit az RMKI Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) rögzíti.

 

Elnök: Bíró Tamás Sándor

Alelnök: Dézsi István

Tagok névsora

Ülések jegyzőkönyvei

Habilitációs szabályzat