Számítógepes neurológia konferencia, Problemák - Adatok - Modellek

2000. június 16.

MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet, Biofizikai osztály

Budapest, Csillebérc

Konferenciánkat neurológusok, pszichiáterek, matematikusok, fizikusok, számítógépes szakemberek és minden érdeklõdõ számára szervezzük.
 

A neurológia és pszichiátria eszköztára a neurofiziológiai és neuromorfológiai alapkutatások mellett szemmel láthatóan egyre inkább nélkülözi a számítógépes idegkutatás eredményeit.
 

A XXI. századi információs forradalomtól joggal várhatjuk, hogy a szabályozáselméleti értelemben diagnosztikus diszciplínának minõsülõ neurológia és pszichiátria finom, teljes korrekcióra törekvõ módszereket dolgozzon ki a klinikumnak, miután a dinamikus rendszerek eszköztárával az agy mûködésének megértéséhez közelebb jutott.

Program

9.30 - 9.40 Érdi Péter
MTA KFKI RMKI, Biofizikai Osztály
Megnyitó
9.40 - 10.15 Karmos György
MTA Pszichológiai Intézet, Pszichofiziológiai Osztály
Eseményhez kötött potenciálok intrakortikális generátorainak vizsgálata sokcsatornás multielektróddal
10.15 - 10.50 Ulbert István
MTA Pszichológiai Intézet, Pszichofiziológiai Osztály
Intrakortikális folyamatok vizsgálata epilepsziás betegeken krónikus multielektróddal
10.50 - 11.25 Kiss Tamás
MTA KFKI RMKI, Biofizikai Osztály
Az agykéreg normális és epileptikus mûködésének tanulmányozása statisztikai neurodinamikai modellel
Szünet
11.40 - 12.15 Janszky József, Fogarasi András
OPNI, Bethesda Gyermekkórház
Iktális és interiktális epileptiform kisülések idôbeli viszonyai
12.15 - 12.50 Somogyvári Zoltán
MTA KFKI RMKI, Biofizikai Osztály
Agykérgi elektromos tevékenység
rétegelektródás felvételeinek kiértékelési módszereiről
Ebéd
13.50 - 14.25 Borbély Katalin
Országos Idegsebészeti Intézet, Izotóp diagnosztika
Megbízható Neuroimaging a számítástechnika függvényében
14.25 - 15.00 Katona Ferenc
Svábhegyi Gyermekgyógyintézet Fejlôdésneurológiai Osztálya
Tapasztalatok a NES-sel (Neurodevelopmental Expert System)
15.00 - 15.35 Szalisznyó Krisztina
MTA KFKI RMKI, Biofizikai Osztály
Szabályozási lehetôségek serkentô /gátló hatású GABA/A szinapszissal
Szünet
15.50 - 16.25 Bodizs Róbert, Halász Péter
OPNI, SE ETK Neurológiai Tanszék
Van-e hippokampális theta emberben?
15.50 - 16.25 Orbán Gergô
MTA KFKI RMKI, Biofizikai Osztály
Gyors és lassú oszcillációk kialakulása hippokampális interneuron-hálózatban
Groups: